Hívás Ingyenes próbaverzió

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Post Affiliate Pro

A feltételek elfogadása

Quality Unit, s. r. o. (a továbbiakban: “Quality Unit”) szolgáltatását (az alábbiakban meghatározottak szerint) a www.qualityunit.com (a “webhely”) és a * .postaffiliatepro.com (az Ön fiókjának URL-címe) található webhelyén keresztül nyújtja Önnek, a jelen Szolgáltatási feltételek megállapodás (“Szolgáltatási feltételek”) hatálya alá tartozik. A jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a Szolgáltatás vagy a Webhely elérésével vagy használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és beleegyezik a jelen ÁSZF megkötésébe. Ha Ön egy vállalat vagy más jogi személy nevében köti meg a jelen ÁSZF-et, Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az adott személyt és kapcsolt vállalkozásait a jelen ÁSZF-hez kösse, ebben az esetben az „Ön” vagy „Ön” kifejezések ilyen entitás és partnerei. Ha Ön nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen ÁSZF-ekkel, akkor nem fogadhatja el ezeket a feltételeket, és nem használhatja a Szolgáltatást.

A Post Affiliate Pro által tárolt fiók („Szolgáltatás”), a Quality Unit, s.r.o. összes szolgáltatásának használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”).

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy időről időre értesítés nélkül frissítse és módosítsa a Szolgáltatási feltételeket. Minden olyan új funkcióra, amely kiegészíti vagy javítja a jelenlegi Szolgáltatást, beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását, a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. A Szolgáltatás bármely ilyen változtatás utáni további használata az Ön hozzájárulását jelenti az ilyen változtatásokhoz. Ha a jelen ÁSZF bármely módosítása nem elfogadható az Ön számára, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a Szolgáltatás elérésének és használatának megszüntetése.

A szolgáltatás leírása

A „Szolgáltatás” magában foglalja (a) a webhelyet, (b) a LiveAgent ügyfélszolgálatot és chatrendszert, a Webhelyen és a Webhelyen keresztül elérhetővé tett LiveAgent API által biztosított eszközöket és szolgáltatásokat, valamint (c) minden szoftvert, adatot, szöveget, képek, hangok, videók és a Webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett vagy a LiveAgent API-n keresztül fejlesztett tartalom (együttesen „Tartalom”). A Szolgáltatáshoz hozzáadott vagy kiegészítő új szolgáltatásokra is a jelen ÁSZF vonatkozik.

A szolgáltatás elérése és használata

A jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően Ön csak a Szerződésben meghatározott belső üzleti célokra érheti el és használhatja a Szolgáltatást. Nem szabad:

 • a Szolgáltatás licencbe adása, allicencbe adása, eladása, viszonteladása, bérbeadása, átruházása, terjesztése, időbeli megosztása vagy más módon történő kereskedelmi felhasználása vagy elérhetővé tétele a Szolgáltatást bármely harmadik fél számára, kivéve a jelen ÁSZF által kifejezetten engedélyezett eseteket;
 • a Szolgáltatást harmadik fél nevében történő adatkezelésre használni, vagy
 • a Szolgáltatást bármilyen jogellenes módon vagy olyan módon használni, amely megzavarja a Szolgáltatás és összetevői integritását vagy teljesítményét.

A jelen ÁSZF alapján kifejezetten az Ön számára biztosított korlátozott hozzáférési és használati jogra figyelemmel, a Szolgáltatással és annak összetevőivel kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség a Quality Unit-nál marad, és kizárólag a minőségi egységhez tartozik. Nem módosíthatja, adaptálhatja vagy törheti fel a Szolgáltatást, hogy hamisan utaljon a Quality Unit-tal való szponzorációra vagy társulásra, vagy más módon próbáljon meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz vagy a kapcsolódó rendszerekhez vagy hálózatokhoz.

Ön felelős minden olyan információért, adatért, szövegért, üzenetért vagy egyéb anyagért, amelyet a Szolgáltatáson keresztül közzétesz vagy más módon továbbít. Ön felelős bejelentkezési adatai és fiókja bizalmas kezeléséért, és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely az Ön bejelentkezési neve vagy fiókja alatt történik. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Ön bejelentkezési adatait csak egy (1) személy használhatja – több személy által megosztott bejelentkezés nem megengedett. A rendszer automatikusan észleli az ilyen viselkedést, és Ön beleegyezik abba, hogy a Quality Unit további havi díjat számíthat fel ezért.

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy hozzáférjen bármely vagy az összes fiókjához annak érdekében, hogy válaszoljon az Ön technikai támogatási kérelmére. Megfelelő adminisztratív, fizikai és műszaki biztosítékokat tartunk fenn az Ön adatai biztonságának, bizalmasságának és integritásának védelme érdekében. Adatait nem adjuk ki, kivéve, ha azt törvény kötelezi, vagy ha azt Ön megengedi.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve az Ön tartalmát is, titkosítás nélkül továbbítható, és magában foglalhatja:

 • átvitelek különböző hálózatokon keresztül;
 • változtatások a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében
 • továbbítása a Quality Unit harmadik fél szállítóinak és hosting partnereinek, hogy biztosítsák a Szolgáltatás működtetéséhez és karbantartásához szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárolást és kapcsolódó technológiát. A Quality Unit minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy közzétegye az oldalon, vagy értesítse Önt a Szolgáltatás bármely tervezett leállásáról.

Ha a Quality Unit elmulasztja a jelen ÁSZF bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlását vagy érvényesítését, ez nem jelenti a jogról való lemondást. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF szerződés Ön és a Quality Unit között, még akkor is, ha elektronikus, és Ön és a Quality Unit fizikailag nem írta alá, és ez szabályozza a Szolgáltatás Ön által történő használatát, és felváltja az Ön és a Quality Unit között létrejött bármely korábbi megállapodást.

Fiók feltételek

 • A Szolgáltatás használatához 18 éves vagy idősebbnek kell lennie.
 • Embernek kell lennie. A „botokkal” vagy más automatizált módszerekkel regisztrált fiókok nem engedélyezettek.
 • A regisztrációs folyamat befejezéséhez meg kell adnia hivatalos teljes nevét, érvényes e-mail címét és minden egyéb szükséges információt.
 • Ön felelős felhasználónevének és jelszavának biztonságáért. A Quality Unit nem vállal felelősséget a jelen biztonsági kötelezettség be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.
 • Ön felelős minden közzétett tartalomért és a fiókjában végzett tevékenységért (még akkor is, ha a Tartalmat olyan mások teszik közzé, akik fiókkal rendelkeznek az Ön fiókjában).
 • A szolgáltatás használata során nem szabad megtévesztően bemutatni magát, és nem szabad felvenni más személyazonosságát.
 • Nem használhatja a Szolgáltatást semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra. A Szolgáltatás használata során nem sérthet meg semmilyen törvényt a joghatósága alatt (ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Ezen megállapodások bármelyikének megszegése az Ön Fiókjának megszüntetését vonja maga után. Bár a Quality Unit tiltja az ilyen magatartást és Tartalmat a Szolgáltatáson, Ön megérti és elfogadja, hogy a Quality Unit nem vállal felelősséget a Szolgáltatáson közzétett Tartalomért, és Ön ennek ellenére ki lehet téve az ilyen anyagoknak. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használja.

Kifizetések, visszatérítések, frissítési és leminősítési feltételek

Minden csomaghoz 14 napos kezdeti ingyenes próbaidőszak tartozik.

A számlák fizetéséhez érvényes bankkártya szükséges. Minden ismétlődő fizetést a Braintree, a Stripe vagy a PayPal fizetésfeldolgozóink dolgoznak fel. Ha az ingyenes próbaidőszakon belül nem adja meg bankkártyaadatait a Quality Unit-nak, fiókját felfüggesztjük, és csak bankkártyaadatainak megadásával aktiválhatja újra. Miután megadta a bankkártya adatait, azonnal kiszámlázásra kerül, és a próbaidőszak lejár.

A Szolgáltatást havonta előre számlázzuk, és vissza nem térítendő (kirovó alapú). Nem jár visszatérítés vagy jóváírás a részleges szolgáltatási hónapokért, a frissítési/lejebb kategóriájú visszatérítésekért, illetve a nyitott fiókkal nem használt hónapokért. Annak érdekében, hogy mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön, nem teszünk kivételt.

Az összes díj nem tartalmazza az adóhatóságok által kivetett adókat, vagy illetékeket, és Ön felelős minden ilyen adó, vagy illeték megfizetéséért, kivéve az Egyesült Államok (szövetségi vagy állami) adóit.

A csomagszintű frissítések vagy leminősítések esetén az Ön által megadott bankkártyáját automatikusan megterheljük az új díjjal a következő számlázási ciklusban.

A Szolgáltatás visszaminősítése a fiók Tartalmának, funkcióinak vagy kapacitásának elvesztését okozhatja. A Quality Unit nem vállal felelősséget az ilyen veszteségekért.

Számlázási változások és frissítések

A számlatulajdonos jogosult a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos számlákon szereplő számlázási adatok frissítését kérni. A frissítést a support@postaffiliatepro.com címre küldött e-mailben kell kérni az utolsó számla kiállításától számított 15 napon belül. Jóváírást és frissített számlát állítunk ki Önnek, amely tartalmazza az új számlázási információkat. Az utolsó kiadás óta eltelt 15 napon túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, és meg kell várnia az új számla kiállítását a következő számlázási napon.

Felhő kiszolgálóinkon tárolt licencek

A fiókból küldött e-maileket 2 hónapig tároljuk az adatbázisban. A nyers kattintások átfogó listája 6 hónapig tárolódik az adatbázisban.

ÁFA azonosító kezelés

Amennyiben az ügyfélhez megfelelő és érvényes (az európai jog szerinti) áfaazonosítót rendelték hozzá, kizárólag az ügyfél felelős azért, hogy az áfaazonosítót az ügyfélprofiljában a szükséges mezőben megadja. A Quality Unit nem téríti vissza azokat az ügyfeleket, akik önmagukban nem alkalmazzák az áfaazonosítójukat.

Lemondás és felmondás

Kizárólag Ön a felelős fiókja megfelelő megszüntetéséért. Fiókját bármikor lemondhatja, ha a panelen a Fiókom szakaszba lép, és kiválasztja az előfizetés lemondását.

Lemondáskor minden tartalma (szöveg és fájlok) azonnal törlésre kerülnek a szolgáltatásból. Ezeket az információkat nem lehet visszaállítani fiókja megszüntetése után.

Ha az aktuális befizetett hónap vége előtt mondja le a szolgáltatást, a lemondás azonnal életbe lép, és nem kell újra fizetnie.

A Quality Unit saját belátása szerint jogosult bármikor, bármilyen okból felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, és megtagadni a Szolgáltatás vagy bármely más minőségi egység szolgáltatás jelenlegi vagy jövőbeni használatát. A Szolgáltatás ilyen jellegű megszüntetése az Ön Fiókjának vagy a Fiókjához való hozzáférésének deaktiválását vagy törlését, valamint a Fiókjában lévő összes Tartalom elvesztését vagy lemondását eredményezi. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely okból, bármikor megtagadja bárkitől.

Változások a szolgáltatásban és az árakban

A Quality Unit fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és időről időre előzetesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét) előzetes értesítéssel vagy anélkül, és megtagadja a Szolgáltatás jelenlegi és jövőbeli használatát, felfüggeszti vagy megszünteti az Ön fiókját (annak bármely részét) vagy a Szolgáltatás használatát, és bármilyen okból eétávolíts az Ön tartalmát a Szolgáltatásban, beleértve azt is, ha a Quality Unit úgy véli, hogy Ön megsértette a jelen ÁSZF-et.

A Quality Unit minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy e-mailben vagy telefonon közvetlenül felvegye Önnel a kapcsolatot, hogy figyelmeztesse Önt fiókjának felfüggesztése vagy megszüntetése előtt. Bármilyen feltételezett csalárd, visszaélésszerű vagy illegális tevékenység, amely a Szolgáltatás használatának megszüntetésére szolgálhat, a megfelelő bűnüldöző hatóságokhoz fordulhat. Az összes Szolgáltatás ára, beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás havi előfizetési díjait, 30 napos értesítéssel módosulhat. Ilyen értesítést bármikor meg lehet adni a változtatásoknak a Quality Unit webhelyén (www.qualityunit.com) vagy magán a Szolgáltatáson történő közzétételével.

A Quality Unit nem vállal felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

A Szolgáltatáson közzétett minden tartalomnak meg kell felelnie az EU szerzői jogi törvényeinek.

Nem tartunk igényt szellemi tulajdonjogokra a Szolgáltatásnak nyújtott anyagokra. A profilja és a feltöltött anyagok az Öné marad. Ha azonban Ön vagy bárki más, akinek fiókja van fiókjában, nyilvánossá tesz egy tartalmat, beleegyezik abba, hogy mások is megtekinthessék és megosszák az Ön Tartalmát.

A Quality Unit nem szűri a Tartalmat, de a Quality Unit és megbízottjának joga van (de nem köteles) saját belátása szerint megtagadni vagy eltávolítani a Szolgáltatáson keresztül elérhető bármely Tartalmat.

Általános feltételek

A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön felelősségére történik. A szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon történik.

Technikai támogatást csak fizető számlatulajdonosok kapnak, és csak e-mailben, telefonon és online chaten keresztül érhetők el munkanapokon 8:00 és 16:00 között GMT+1.

Ön tudomásul veszi, hogy a Quality Unit külső vendorokat és tárhelypartnereket vesz igénybe a Szolgáltatás futtatásához szükséges hardver, szoftver, hálózati, tárolási és kapcsolódó technológia biztosítására.

Tilos a Szolgáltatást módosítani, adaptálni vagy feltörni, illetve nem módosítani egy másik webhelyet oly módon, hogy hamisan azt sugallni, hogy az a Szolgáltatáshoz, Quality Unit vagy bármely más Quality Unit szolgáltatáshoz kapcsolódik.

A nyilvánosan látható forráskódot nem fejtheti vissza vagy használhatja fel újra. Ez magában foglalja az összes javascriptet.

Ön beleegyezik abba, hogy a Quality Unit engedélye nélkül nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, értékesíti, továbbadja vagy kihasználja a Szolgáltatás bármely részét, nem használja a Szolgáltatást, a Szolgáltatást működtető számítógépes kódot, illetve nem fér hozzá a Szolgáltatáshoz.

Elképzelhető, de nem köteles eltávolítani a Tartalmat és a Tartalmat tartalmazó fiókokat, amelyekről saját belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak ítéljük meg, vagy bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket sértik.

Bármely minőségi egység ügyfelével, alkalmazottjával, tagjával vagy tisztviselőjével szembeni szóbeli, fizikai, írásbeli vagy egyéb visszaélés (beleértve a visszaélés vagy a megtorlás fenyegetését) a fiók azonnali megszüntetését vonja maga után.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve az Ön Tartalmát is, titkosítás nélkül továbbítható, és magában foglalhatja (a) különféle hálózatokon keresztül történő átvitelt; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való igazodás módosításai.

Nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem tárolhat vagy továbbíthat kéretlen e-maileket vagy „spam” üzeneteket. Ez magában foglalja az Opt-in Opt-out levelezőprogramokat is. Jogunk van leállítani fiókját, ha ezeket a szabályokat megszegi.

Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani.

Ha a sávszélesség-használata meghaladja a havi korlátot, vagy jelentősen meghaladja az átlagos sávszélesség-használatot, fenntartjuk a jogot, hogy azonnal felfüggesztjük fiókját vagy leállítjuk a fájltárhelyet, amíg nem tudja csökkenteni a sávszélesség-fogyasztást vagy frissíteni tudja fiókját.

A Quality Unit nem garantálja, hogy (i) a szolgáltatás megfelel az Ön speciális követelményeinek, (ii) a szolgáltatás megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a szolgáltatás használatával elérhető eredményeket pontos vagy megbízható lesz, (iv) a szolgáltatáson keresztül Ön által megvásárolt vagy beszerzett bármely termék, szolgáltatás, információ vagy egyéb anyag minősége megfelel az Ön elvárásainak.

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a Quality Unit nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy példaértékű kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a haszon elvesztése, a goodwill, a felhasználás, az adatok vagy más immateriális veszteségek miatti károkat (még akkor sem ha a Quality Unit-ot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, amelyek az alábbiakból erednek: (i) a szolgáltatás igénybevétele vagy használatának képtelensége; ii. a vásárolt vagy megszerzett árukból, adatokból, információkból vagy szolgáltatásokból, illetve a kapott üzenetekből vagy a szolgáltatáson keresztül megkötött tranzakciókból származó helyettesítő áruk és szolgáltatások beszerzésének költsége; (iii) az Ön átviteléhez vagy adataihoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok megváltoztatása; (iv) bármely harmadik fél nyilatkozatai vagy magatartása a szolgáltatással kapcsolatban; vagy (v) a szolgáltatással kapcsolatos bármely egyéb ügy.

Az, hogy a Quality Unit nem gyakorolja vagy érvényesíti a Szolgáltatási feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A Szolgáltatási feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a Quality Unit között, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön által történő használatát, felülírva az Ön és a Quality Unit között létrejött korábbi megállapodásokat (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját).

A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a support@postaffiliatepro.com címre kell küldeni

Post Affiliate Network

A Post Affiliate Network által tárolt fiók („Szolgáltatás”), a Quality Unit, s.r.o. összes szolgáltatásának használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”).

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy időről időre értesítés nélkül frissítse és módosítsa a Szolgáltatási feltételeket. Minden olyan új funkcióra, amely kiegészíti vagy javítja a jelenlegi Szolgáltatást, beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását, a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. A Szolgáltatás bármely ilyen változtatás utáni további használata az Ön hozzájárulását jelenti az ilyen változtatásokhoz

Fiók feltételek

 • A Szolgáltatás használatához 18 éves vagy idősebbnek kell lennie.
 • Embernek kell lennie. A „botokkal” vagy más automatizált módszerekkel regisztrált fiókok nem engedélyezettek.
 • A regisztrációs folyamat befejezéséhez meg kell adnia hivatalos teljes nevét, érvényes e-mail címét és minden egyéb szükséges információt.
 • Ön felelős felhasználónevének és jelszavának biztonságáért. A Quality Unit nem vállal felelősséget a jelen biztonsági kötelezettség be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.
 • Ön felelős minden közzétett tartalomért és a fiókjában végzett tevékenységért (még akkor is, ha a Tartalmat olyan mások teszik közzé, akik fiókkal rendelkeznek az Ön fiókjában).
 • A szolgáltatás használata során nem szabad megtévesztően bemutatni magát, és nem szabad felvenni más személyazonosságát.
 • Nem használhatja a Szolgáltatást semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra. A Szolgáltatás használata során nem sérthet meg semmilyen törvényt a joghatósága alatt (ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Ezen megállapodások bármelyikének megszegése az Ön Fiókjának megszüntetését vonja maga után. Bár a Quality Unit tiltja az ilyen magatartást és Tartalmat a Szolgáltatáson, Ön megérti és elfogadja, hogy a Quality Unit nem vállal felelősséget a Szolgáltatáson közzétett Tartalomért, és Ön ennek ellenére ki lehet téve az ilyen anyagoknak. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használja.

Kifizetések, visszatérítések, frissítési és leminősítési feltételek

A számlák fizetéséhez érvényes bankkártya szükséges. Minden ismétlődő fizetést a 2checkout fizetésfeldolgozónk dolgoz fel.

A Szolgáltatást havonta előre számlázzuk, és vissza nem térítendő. Nem jár visszatérítés vagy jóváírás a részleges szolgáltatási hónapokért, a frissítési/lejebb kategóriájú visszatérítésekért, illetve a nyitott fiókkal nem használt hónapokért. Annak érdekében, hogy mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön, nem teszünk kivételt.

Minden díj nem tartalmazza az adóhatóságok által kivetett adókat, illetékeket vagy illetékeket, és Ön felelős az összes ilyen adó, illeték vagy illeték megfizetéséért.

A csomagszintű frissítések vagy leminősítések esetén az Ön által megadott bankkártyáját az új díjjal terheljük meg, és a számlázási ciklus visszaáll. A régi visszatérő rendelést csapatunk leállítja.

A Szolgáltatás visszaminősítése a fiók Tartalmának, funkcióinak vagy kapacitásának elvesztését okozhatja. A Quality Unit nem vállal felelősséget az ilyen veszteségekért.

Lemondás és felmondás

Kizárólag Ön a felelős fiókja megfelelő megszüntetéséért. Fiókját bármikor lemondhatja, ha a panelen a Fiókom szakaszba lép, és kiválasztja az előfizetés lemondását.

Az Ön összes tartalma (szöveg és fájlok) a lemondást követően azonnal törlődnek a Szolgáltatásból. Ezeket az információkat nem lehet visszaállítani fiókja megszüntetése után.

Ha a Szolgáltatást az aktuális befizetett hónap vége előtt mondja le, a lemondás azonnal életbe lép, és nem kell újra fizetnie. Nem dolgozunk fel részleges visszatérítést, ha a számlázási ciklus közepén leállította fiókját.

A Quality Unit saját belátása szerint jogosult bármikor, bármilyen okból felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, és megtagadni a Szolgáltatás vagy bármely más minőségi egység szolgáltatás jelenlegi vagy jövőbeni használatát. A Szolgáltatás ilyen jellegű megszüntetése az Ön Fiókjának vagy a Fiókjához való hozzáférésének deaktiválását vagy törlését, valamint a Fiókjában lévő összes Tartalom elvesztését vagy lemondását eredményezi. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely okból, bármikor megtagadja bárkitől.

Változások a szolgáltatásban és az árakban

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre módosítsa vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét) előzetes értesítéssel vagy anélkül.

Az összes Szolgáltatás ára, beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás havi előfizetési díjait, 30 napos értesítéssel módosulhat. Ilyen értesítést bármikor meg lehet adni a változtatásoknak a minőségi egység webhelyén (www.qualityunit.com) vagy magán a Szolgáltatáson történő közzétételével.

A Quality Unit nem vállal felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

A Szolgáltatáson közzétett minden tartalomnak meg kell felelnie az Egyesült Államok és az Európai Unió szerzői jogi törvényeinek.

Nem tartunk igényt szellemi tulajdonjogokra a Szolgáltatásnak nyújtott anyagokra. A profilja és a feltöltött anyagok az Öné marad. Ha azonban Ön vagy bárki más, akinek fiókja van fiókjában, nyilvánossá tesz egy tartalmat, beleegyezik abba, hogy mások is megtekinthessék és megosszák az Ön Tartalmát.

A Quality Unit nem szűri a Tartalmat, de a Quality Unit és megbízottjának joga van (de nem köteles) saját belátása szerint megtagadni vagy eltávolítani a Szolgáltatáson keresztül elérhető bármely Tartalmat.

Általános feltételek

A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön felelősségére történik. A szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon történik.

A technikai támogatást minden számlatulajdonos számára biztosítjuk, és munkanapokon e-mailben, telefonon és online chaten keresztül is elérhető.

Ön tudomásul veszi, hogy a Quality Unit külső vendorokat és tárhelypartnereket vesz igénybe a Szolgáltatás futtatásához szükséges hardver, szoftver, hálózati, tárolási és kapcsolódó technológia biztosítására.

Tilos a Szolgáltatást módosítani, adaptálni vagy feltörni, illetve nem módosítani egy másik webhelyet oly módon, hogy hamisan azt sugallni, hogy az a Szolgáltatáshoz, Quality Unit vagy bármely más Quality Unit szolgáltatáshoz kapcsolódik.

A nyilvánosan látható forráskódot nem fejtheti vissza vagy használhatja fel újra. Ez magában foglalja az összes javascriptet.

Ön beleegyezik abba, hogy a Quality Unit engedélye nélkül nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, értékesíti, továbbadja vagy kihasználja a Szolgáltatás bármely részét, nem használja a Szolgáltatást, a Szolgáltatást működtető számítógépes kódot, illetve nem fér hozzá a Szolgáltatáshoz.

Elképzelhető, de nem köteles eltávolítani a Tartalmat és a Tartalmat tartalmazó fiókokat, amelyekről saját belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak ítéljük meg, vagy bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket sértik.

Bármely minőségi egység ügyfelével, alkalmazottjával, tagjával vagy tisztviselőjével szembeni szóbeli, fizikai, írásbeli vagy egyéb visszaélés (beleértve a visszaélés vagy a megtorlás fenyegetését) a fiók azonnali megszüntetését vonja maga után.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve az Ön Tartalmát is, titkosítás nélkül továbbítható, és magában foglalhatja (a) különféle hálózatokon keresztül történő átvitelt; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való igazodás módosításai.

Nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem tárolhat vagy továbbíthat kéretlen e-maileket vagy „spam” üzeneteket.

Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani.

Ha a sávszélesség-használata meghaladja a havi korlátot, fenntartjuk a jogot, hogy azonnal felfüggesztjük fiókját mindaddig, amíg nem tudja csökkenteni a sávszélesség-fogyasztást vagy frissíteni tudja fiókját.

A Quality Unit nem garantálja, hogy (i) a szolgáltatás megfelel az Ön speciális követelményeinek, (ii) a szolgáltatás megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a szolgáltatás használatával elérhető eredményeket pontos vagy megbízható lesz, (iv) a szolgáltatáson keresztül Ön által megvásárolt vagy beszerzett bármely termék, szolgáltatás, információ vagy egyéb anyag minősége megfelel az Ön elvárásainak.

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a Quality Unit nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy példaértékű kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a haszon elvesztése, a goodwill, a felhasználás, az adatok vagy más immateriális veszteségek miatti károkat (még akkor sem ha a Quality Unit-ot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, amelyek az alábbiakból erednek: (i) a szolgáltatás igénybevétele vagy használatának képtelensége; ii. a vásárolt vagy megszerzett árukból, adatokból, információkból vagy szolgáltatásokból, illetve a kapott üzenetekből vagy a szolgáltatáson keresztül megkötött tranzakciókból származó helyettesítő áruk és szolgáltatások beszerzésének költsége; (iii) az Ön átviteléhez vagy adataihoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok megváltoztatása; (iv) bármely harmadik fél nyilatkozatai vagy magatartása a szolgáltatással kapcsolatban; vagy (v) a szolgáltatással kapcsolatos bármely egyéb ügy.

Az, hogy a Quality Unit nem gyakorolja vagy érvényesíti a Szolgáltatási feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A Szolgáltatási feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a Quality Unit között, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön által történő használatát, felülírva az Ön és a Quality Unit között létrejött korábbi megállapodásokat (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját).

A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a QualityUnit dot com címen kell elküldeni a támogatásnak.

Frissítve 2019. május 2-án

Kapcsolódó cikkek
The text discusses the terms and policies of the Post Affiliate Pro service, including their privacy and cookie policies. It also mentions the process of setting up an account and accessing the dashboard. The website uses cookies and offers a personal call to learn more about the benefits of the service.

Zarina Tungushbayeva

Zarina Tungushbayeva és a Post Affiliate Pro jellemzői és funkciói, beleértve az affiliate kapcsolatokat és az affiliate menedzser önéletrajzát. Ingyenes próbaverzió és kapcsolatfelvételi lehetőségek állnak rendelkezésre. A webhely használatáról szóló sütik használatát említi, valamint egy linket a sütikre vonatkozó adatvédelmi irányelvhez. A Post Affiliate Pro számos funkciót kínál, beleértve az integrációs módszereket és a mobil alkalmazásokat. A vállalat széles körű affiliate kapcsolatokat kínál, és lehetőséget biztosít a kapcsolatfelvételre az ügyfelekkel.

Az automatizálás az, ami megkülönbözteti az újoncokat és a veteránokat. Tudja meg, miért.

További automatizálási lehetőségek

Az automatizálás az, ami megkülönbözteti az újoncokat és a veteránokat. Tudja meg, miért.

Ismerje meg a Dip-n-Joe Partnerprogram legfontosabb részleteit, a kampánykorlátozásokat, a szabályokat, a jutalékokat és egyebeket, mielőtt csatlakozna.

Dip-n-Joe Partnerprogram

Ez a szöveg egy affiliate programról szól, amelyet a Post Affiliate Pro szoftver kezel. A program havi kifizetést biztosít PayPalon keresztül. Jelentkezés ingyenes 14 napos próbaidővel.

Ismerje meg a SWISS FX Partnerprogram legfontosabb részleteit, a kampánykorlátozásokat, a szabályokat, a jutalékokat és egyebeket, mielőtt csatlakozna.

SWISS FX Partnerprogram

Az egyszintű és többszintű marketing közötti különbségekről, valamint a jutalék mértékéről és kifizetési módokról szóló információk. A Post Affiliate Pro affiliate szoftvert ajánlják a programhoz.

Weboldalunk cookie-kat használ. A folytatással feltételezzük, hogy Ön hozzájárulását adja a cookie-k telepítéséhez, ahogyan azt a mi részletezzük adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzat.

×

Egyeztessen le egy személyes hívást, és fedezze fel, hogy a Post Affiliate Pro milyen előnyökkel járhat vállalkozása számára.

Több időpontban is elérhetőek vagyunk

Hívás lefoglalása
Start Free Trial